Contact

str.Principală nr.1, sat Izvoare,
com. Dumbrava Roşie, 617188,
jud.Neamţ
Email: office@vagbus.com
Telefon: +4 0751 091 091

Reţele sociale

Image Alt

Despre proiect

Despre

Proiect

VAG SERVICE S.R.L., derulează, începând cu data de 21.12.2021, proiectul „ÎMBUNĂTĂȚIREA COMPETITIVITĂȚII VAG SERVICE S.R.L. PRIN INVESTIȚII DESTINATE DEZVOLTĂRII ACTIVITĂȚII”, cod SMIS 136729, co-finanţat prin FEDR, prin POR 2014 – 2020, Axa prioritară 2 Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, Prioritatea de investiții 2.2. Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor, în baza contractului de finanțare nr. 7365 încheiat cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în calitate de Autoritate de Management, şi Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord – Est, în calitate de Organism Intermediar.

Perioada de implementare a proiectului a început la data de 13.01.2022 și se va finaliza până la data de 31.08.2023.

 

Valoarea totală a proiectului este de 5,030,211.79 lei, din care asistența financiară nerambursabilă este de 2,770,403.69 lei, compusă din suma de 2.354.843,14 lei, ce reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR și suma de 415.560,55 lei, ce reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național.

 

Obiectivul general al proiectului

Creșterea competitivității economice a societății VAG SERVICE S.R.L. prin completarea bazei logistice cu active corporale și necorporale performante ce îi asigură acesteia capacitatea de a-și diversifica domeniul de activitate, cu impact direct asupra productivității economiei naționale într-un interval de 2 ani de la data semnării contractului de finanțare.

 

Obiectivele specifice ale proiectului

 1. Asigurarea bazei materiale necesară diversificării domeniului de activitate, respectiv producției de autobuze pentru transport persoane – M3, prin achiziționarea de active corporale și necorporale ce integrează tehnologii inovative în perspectiva anului 2022.
 2. Penetrarea unei noi piețe de referință și consolidarea poziției pe aceasta, prin asigurarea compatibilității noului produs cu standardele de calitate naționale și internaționale și prin promovarea produsului la nivel internațional în perspectiva anului 2024.
 3. Inovarea procesului de producție al firmei prin conturarea unui flux tehnologic bazat pe tehnici, echipamente și software înalt tehnologizate, nou pentru societate și inovarea portofoliului de produse aferent societății prin includerea unui nou produs (autobuz M3), în perspectiva anului 2022.

 

Rezultate asteptate

 1. Active corporale si necorporale ce integreaza functii inovative si asigura capacitatea de productie a noului produs ce urmeaza a fi inclus in portofoliul firmei;
 2. Documente justificative centralizate in urma prestarii serviciilor ce fac obiectul prezentei investitii;
 3. Produse recunoscute pe plan national si international pentru raportul calitate-pret optim caracteristic.
 4. Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană,

  vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

   

  Investim în viitorul tău!

  Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională

  prin Programul Operațional Regional 2014-2020

   

  Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

   

  www.inforegio.ro  |  www.facebook.com/inforegio.ro

You don't have permission to register